Jest nam bardzo miło poinformować, że będziemy mogli skorzystać z szansy na udoskonalenie naszych stanowisk pracy.  Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte Innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest zastosowanie oprogramowania firmy Autodesk z kolekcji z zakresu architektury i budownictwa (AEC Collection) pozwalającego na pracę w systemie BIM w nowoczesnym i profesjonalnym biurze projektowym

Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu będą projekty architektoniczne o wysokim standardzie. Innowacja techniczna polega na wdrożeniu innowacyjnego zestawu wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalającego na pracę w zintegrowanych procesach BIM i CAD z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Te funkcje są podstawą zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług. Uprzednio dominujące projekty papierowe stopniowo będą wypierane przez udostępniane online modele. Ułatwiony i ubogacony o nowe możliwości i formy będzie także proces komunikacji z klientem. Płaskie rysunki z opisami będą zamienione na przestrzenne spacery, gdzie odbiorca może pozyskać informacje bezpośrednio z elementów które widzi. Koordynacja międzybranżowa która jest w tej chwili procesem długotrwałym i charakteryzuje się niską skutecznością będzie zastąpiona dokładnymi raportami i odniesieniami do faktycznego miejsca na modelu 3d.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 669 400,00 złotych

Dofinansowanie projektu z UE dla Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k.: 190 505,00 złotych