AktualnościInfo

Srebrny medal Ecovadis

26 sierpnia 2022 9 marca, 2023

Nasza firma otrzymała srebrny medal EcoVadis 2022 za działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i działań proekologicznych, zdobywając 61/ 100 punktów – co oznacza, że znaleźliśmy się wśród 20% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis. EcoVadis to organizacja działająca globalnie, a jej głównym założeniem jest wprowadzenie istotnych i trwałych zmian w łańcuchach dostaw na całym świecie.  

Srebrny medal EcoVadis jest dla nas bardzo ważnym i prestiżowym wyróżnieniem, dzięki któremu mogliśmy pokazać i udowodnić nasze zaangażowanie w kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. 

W procesie certyfikacji organizacje oceniane są w skali punktowej od 0 do 100. Ocena uwzględnia szereg kwestii związanych z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju w podziale na cztery obszary: 

  1. Środowiskowy: odpady, gospodarowanie wodą i energią, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna; 
  2. Społeczny: szkolenia, przeciwdziałanie dyskryminacji i nękaniu, promowanie różnorodności, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny; działania w ramach CSR 
  3. Etyczny: praktyki antykorupcyjne, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialne zarządzanie informacjami; 
  4. Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi I środowiskowymi dostawcy. 

 Cieszy nas uzyskanie certyfikatu i srebrnego medalu, jednak naszą ambicją jest pójść jeszcze dalej i podjąć działania na rzecz naszych pracowników, klientów i otaczającego nas środowiska, tak aby za rok potwierdzić naszą pozycję i pokusić się o osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: 

Homepage

 

Leave a Reply